nor eng
Knut Wattum Wattum HR AS

Jon Lars Syversen er psykolog og seniorkonsulent i Human Factors AS. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har drevet konsulentselskapet SIAP Norway AS - Scandinavian Institute of Aviation Psychology – i snart 20 år. Ved siden av rekruttering og trening innen nasjonal og internasjonal luftfart, arbeider han med leder- og teamutvikling for offshore og maritim industri og en rekke teknologivirksomheter der kravene til en effektiv sikkerhetskultur og motiverte medarbeidere er høye. Han har også lang erfaring med utvikling og anvendelse av verktøy for team, kultur og arbeidsmiljømålinger, inkludert skreddersøm for store organisasjoner. Hans arbeidsmåter er i dag mye preget av positiv psykologi; et klart blikk fremover og praktiske, målrettede grep for å realisere kundeorganisasjonens mål og verdier.

Mobil (+47) 906 96 004
E-mail: jls@human-factors.no

 


Catrine Olsen er WEB-designer og informasjonsansvarlig i Explore Arcadia. Hun har bred erfaring innen interninformasjon og HR både innenfor Amerikanske og Skandinaviske virksomheter, hvor ustrakt teamarbeid på tvers av organisasjonsstruktur og landegrenser er nødvendig.
Catrine har lang erfaring med å fremme det sosiale aspektet i bedriftene, bla.ved å være leder for det interne idrettslaget, samt vært ansvarlig for de fleste firmatilstelninger / 'happenings'.
De siste 4 årene har hun vært administrasjon- og informasjonsansvarlig i et konsulent- og eventbyrå med blant annet design av den visuelle kommunikasjonen som sin hovedoppgave.

Mobil (+47) 91 88 03 06
E-mail: catrine@explorearcadia.com  
 

HR Wattum AS / Organisasjonsnummer 895 998 192 / +47 9900 2253 / knut.wattum@hr-business-partner.no