nor eng
Knut Wattum Wattum HR AS

Rekruttering

Wattum HR Business Partner tilbyr bistand til utvelgelse av kandidater i en rekrutteringsprosess. I tillegg til intervju utfører vi testing av kandidater tilpasset stillingsnivå og organisatorisk plassering. Knut Wattum er sertifisert i alle SHL sine testverktøy, samt Human Factors sin personlighetstest GPI (Global Personality Inventory).

Vi ønsker et tett samarbeid med kunde, og vi kan gjerne delta på alle stadier i en rekrutteringsprosess slik den er beskrevet nedenfor:

 

Bistand i rekrutteringsprosessen

Kartlegging av arbeidsmiljø og kultur

Vi gjennomfører gjerne samtaler med kunden for å øke forståelsen av arbeidsmiljø og kultur der den nye medarbeideren skal arbeide. Samt hvilke verdier selskapet vektlegger.

Jobbanalyse og kravspesifikasjon

Partene utarbeider i samarbeid en jobbanalyse med kravspesifikasjon for stillingsinnholdet og kandidatprofil.

Innledende samtaler og intervjuer

Avhengig av rekrutteringsmetode, gjennomfører vi gjerne innledende samtaler med de aktuelle kandidater til stillingen, samt intervjuer avhengig av hvilken utvelgelsesmetode som benyttes.

Testing og dybdeintervju

Kandidater som er aktuelle kan innkalles til dybdeintervju og testing. Knut Wattum benytter SHL eller Human Factors sine personlighetstester for kartlegging av relevante trekk ved kandidatens personlige stil, motivasjon og holdninger.

Referanser

Vi gjennomfører en grundig referansesjekk før ansettelse.

Tilbud og ansettelse

Det er kunden som er ansvarlig for utarbeidelse av tilbud til kandidater og inngåelse av ansettelseskontrakt, og vi bistår gjerne i dette arbeidet.

HR Wattum AS / Organisasjonsnummer 895 998 192 / +47 9900 2253 / knut.wattum@hr-business-partner.no