nor eng
Knut Wattum Wattum HR AS

Personalhåndbok

Knut Wattum har allsidig erfaring fra flere selskaper innenfor forskjellige industrielle sektorer, og han kan bistå med design og skriving av en personalhåndbok tilpasset din bedrift.

Hensikten med Personalhåndboken er å beskrive forholdene knyttet til arbeids- og ansettelsesforholdet i bedriften. Personalhåndboken bygger på nasjonale lover og regler, samt bedriftens egne retningslinjer og praksis for oppfølging av de ansatte.

Personalhåndboken definerer normalt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker knyttet til følgende tema:

 • Ansettelsesforholdet og karriereutvikling
 • Den ansattes plikter
 • Arbeidsforhold
 • Belønning og goder
 • Andre arbeidsrelaterte goder
 • Pensjon og forsikringer
 • Ferie og offentlige helligdager
 • Svangerskapspermisjon og fedrekvote
 • Sykefravær og korttids fravær
 • Ansatterepresentasjon og Helse Miljø og Sikkerhet
 • Utestasjonering

Personalhåndboken er et interndokument som regulerer arbeidsrelaterte spørsmål I selskapet og legger vekt på rettigheter og plikter for den ansatte. Personalhåndboken kan også bli tilpasset og implementert til programvare levert av leverandører som Compendia og Infotjenesten.

HR Wattum AS / Organisasjonsnummer 895 998 192 / +47 9900 2253 / knut.wattum@hr-business-partner.no