nor eng
Knut Wattum Wattum HR AS

Kompetansekartlegging

Mål med kompetansekartleggingen

 • Strategisk kompetanse planlegging
 • Ekstern dokumentasjon til kunder og myndigheter
 • Underlag for individuell kompetanse planlegging
 • Relevant for medarbeidersamtaler og vurdering av belønning
 

Steg i kartleggingen

 1. Beslutte og definere kompetanser som skal inkluderes i kartleggingen
 2. Samle inn egenevalueringer fra alle ansatte basert på skåring av kompetanser på en skala fra 1-3
  som reflekterer Kjennskap, Ferdigheter og Ekspert status for gitte kompetanse kategorier
  • Sammenstille individuelle kompetanseregistreringer i et Excel ark
  • Benytte ansatte, som er kjent av mange, som referanse for kompetansenivåer
 3. Sammenstille og presentere den endelige kompetanseoversikten
 

Endelig kompetanseoversikt for selskapet

 • Antall ansatte presentert på de forskjellige kompetansekriterier og nivåer
 • Snittet av antall års arbeidserfaring for alle ansatte på Ekspert nivå for de forskjellige kompetansekategoriene

 

Eksempel på kompetansekartlegging finnes HER.

HR Wattum AS / Organisasjonsnummer 895 998 192 / +47 9900 2253 / knut.wattum@hr-business-partner.no