nor eng
Knut Wattum Wattum HR AS

HR prosesser

Vår HR støtte inkluderer også design og beskrivelse av HR prosesser for aktiviteter som gjennomføres hos kunden. Prinsippet som benyttes for design og tegning av HR prosessene er å beskrive de aktivitetene som utføres og inkludere de rollene som er en del av aktivitetene. Vi kan bistå med å lage generelle HR prosesser for Management Systemet i selskapet, samt utarbeide mer detaljerte interne prosesser for HR funksjonen. Noen eksempler følger nedenfor.

Generelle HR Prosesser i Management Systemet

 • Medarbeidersamtaler
 • Kompetanse styring og utvikling
 • Rekruttering
 • Introduksjon og prøvetid
 • Oppsigelse fra ansatte og avvikling av konsulenter
 • Arbeidsmiljø og engasjement
 • Alvorlige ulykker og dødsfall

Interne HR prosesser

 • Pensjon og forsikring
 • Lønnsregulering
 • Program for tildeling av aksjer og opsjoner i ansettelsesforholdet
 • Utestasjonering
 • Oppfølging av sykefravær
 • Nedbemanning
 • Avvikling av ansettelsesforhold

HR Wattum AS / Organisasjonsnummer 895 998 192 / +47 9900 2253 / knut.wattum@hr-business-partner.no