nor eng
Knut Wattum Wattum HR AS

HR Business Partner

Basert på konsulentens allsidige og brede HR erfaring, tilbys HR ledelse og HR organisering på ulike nivåer i bedriften. Konsulenten kan lede og videreutvikle HR funksjonen på strategisk nivå i samsvar med forretningsutvikling eller bidra til strukturering og systematisering av HR på et operativt nivå som støtter personaladministrasjon og medarbeiderutvikling. Samtidig er konsulenten en dyktig relasjonsbygger som vil bidra til samspill mellom ansatte og ledelse, og ivareta implementering av nye HR systemer.

HR Wattum AS / Organisasjonsnummer 895 998 192 / +47 9900 2253 / knut.wattum@hr-business-partner.no