nor eng
Knut Wattum Wattum HR AS

Knut Wattum

Knut Wattum er utdannet innen ledelsesfag med en Mastergrad fordypning i personalledelse og arbeidspsykologi fra Warwick Business School i 1992. Wattum har allsidig arbeidserfaring innenfor funksjonsområdet Human Resources, både fra privat- og offentlig virksomhet. Han har profesjonstilknytning som Chartered Fellow Institute of Personnel and Development og han er godkjent siviløkonom fra NHH.

Wattum har mer enn 15 års erfaring fra strategisk HR ledelse, hvorav 10 års erfaring som leder av HR funksjonen med ansvar for personal- og organisasjonsutvikling i et tverrskandinavisk IT selskap, i et multinasjonalt logistikk selskap og fra olje og gass sektoren. Han har også arbeidet med organisasjonsutvikling og rekruttering i Direktoratet for Utviklingshjelp, NORAD.

Knut Wattum har ivaretatt ledelsen av sitt funksjonsområde i nasjonale ledergrupper, arbeidet med utviklingsoppgaver tverrskandinavisk innen lederutvikling og ansettelsesprosesser, ivaretatt arbeidsgiveransvaret nasjonalt, og han har sittet som styremedlem for arbeidsgiver i en fem års periode for ett av disse selskapene, Scandinavian IT Group Norway AS.

Siden høsten 2007 har Wattum arbeidet som konsulent innen olje og gass sektoren. Han har ivaretatt strategiske HR områder som reorganisering, evaluering av belønningssystemer, utarbeidelse av kompetanseoversikter, og oppbyggingen av en HR funksjon som støtter forretningsstrategien i et selskap. Samt bistått med rekruttering og utvelgelse av ulike profesjoner i olje og gass selskaper. Wattum har gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser med oppfølgingstiltak, utarbeidet retningslinjer og gjennomført valg av ansatte representanter til Verneombud og gjennomført valg av ansattes styrerepresentanter basert på Representasjonsforskriften, og opprettet et arbeidsmiljøutvalg. Han har også ivaretatt HR funksjonen med oppfølging av de menneskelige ressursene og ansettelsesforholdene i en fusjon.

Wattum sine erfaringsområder er knyttet til ledelse og utviklingsarbeid, blant annet opprettelse av HR funksjoner, reorganisering, strategiutviklingsprosjekt for hele forretningsområder, prosjektevaluering, samt styregruppe erfaring fra utvikling og implementering av HR systemer. Wattum har også ivaretatt sentrale funksjoner i forberedelser og gjennomføringen av omstillingsprosesser, slik som reorganisering og nedbemanning.

Knut Wattum holder også kurs, blant annet i rekruttering, endringsledelse og generell lederutvikling. Han har også utviklet et web-basert innholdsprodukt for små og mellomstore bedrifter med standardiserte dokumenter, tilpasset håndtering av personalressurser, basert på egen HR leder erfaring og kompetanse.

CV


 

Profesjoner

HR Manager (8 år)

Førstekonsulent (4 år)

 

Formelle kvalifikasjoner

2012 - 2014

NLP Master Practitioner

2008 - 2010

NLP Practitioner

2002 - 2003

SHL Certification
(OPQ, MQ, PMC, CCQ)

1992 - 2009

Chartered Fellow CIPD

1990 - 1992

MA i Industrial Relations

1986 - 1989

B.SC i Management Sciences (honours)

1989

Civil Economist
(godkjent av NHH)

 

Erfaring fra ansettelsesforhold

1997 - 2004

HR Manager

Norsk arbeidsgiver representant
Skandinavisk HR fokus
8 år HR ledelse, styremedlem

1994 - 1997

Higher Executive Officer

2 år kompetanseutvikling
1 år rekruttering
6 mnd. HMS i Fylkeskommunen

HR Wattum AS / Organisasjonsnummer 895 998 192 / +47 9900 2253 / knut.wattum@hr-business-partner.no